Detail Guru SMK NEGERI 4 PALEMBANG

Nama Guru:Dra. Murheni
Jenis Kelamin:P
Mengajar:Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pendidikan Terakhir:IPS
Tahun Masuk:1986
Alamat: